ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Informacja Zarządu

Informacja Zarządu


Informacja Zarządu

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Integracyjnego EUROBESKIDY z dnia 25 kwietnia 2009 roku powołano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

W dniu 5 czerwca Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy w Bielsku Białej postanowieniem nr BB.VIII NS-KRS/002794/09/369 dokonał wpisu nowego składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Integracyjnego EUROBESKIDY.

Od dnia 05 czerwca w skład Zarządu Stowarzyszenia Integracyjnego EUROBESKIDY wchodzą:

Stanisław Handerek - Prezes Zarządu

Aleksander Gluza - Vice Prezes ds. Organizacyjnych

Magdalena Śleziak - Vice Prezes ds. Sportowo - Rehabilitacyjnych

Mieczysław Loranc - Skarbnik, Członek Zarządu

Jolanta Pasierbek - Sekretarz, Członek Zarządu

oraz w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Mariusz Droździk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Pasierbek - Członek Komisji Rewizyjnej

Marek Imielski - Członek Komisji Rewizyjnej


strzałka do góry